Software­projekter

– Brug for udvikling til jeres næste IT-projekt?

1. Begyndelsen

Første skridt er at tage et møde, hvor vi afdækker jeres behov eller idé. På dette måde vil vi give vores bud på, hvordan dette kan løses med vores erfaring fra mange andre projekter.

Softwareprojekt - IT Intelligence

2. Opstartsmøde

På baggrund af de indledende møder, vil vi nu være i stand til at udarbejde specifikationerne for projektet samt give et timeestimat. Vores IT-løsninger vil altid blive opbygget i forskellige faser, hvor vi i første omgang forsøger at skabe et “minimum viable product”, så I kan komme i gang.

Process - IT Intelligence

3. Gennemgang af projektplan

Når en endelig aftale er indgået, vil vi afholde et opstartsmøde med jer, hvor vi præsenterer projektplanen for jer. Her vil vi snakke rækkefølgen på arbejdsopgaverne i gennem med henblik på at forkorte den “kritiske tid”.

Softwareprojekt - IT Intelligence

4. Selve udarbejdelsen af projektet

Alle større IT-projekter bliver udviklet i forskellige intervaller på et par uger, hvorefter vi afholder et opfølgende møde og præsenterer vores resultat. Her vil I løbende modtage rapporter, som fortæller, hvilke funktioner der er blevet udviklet. Derudover vil der være mulighed for at følge fremdriften af projektet gennem burndown charts.

IT Intelligence anvender en iterativ tilgang, hvilket betyder at vi udarbejder alle processer på samme tid. Det giver os mulighed for at udsende en betaversion allerede ved 10-20% færdiggørelse, som vi kan få testet.

Softwareprojekt - IT Intelligence

5. Gennemtestet slutprodukt

Overleveringen sker, når alle opgaver er udførte og testede. Nu er projektet 100% klar til at blive implementeret hos jer.

Softwareprojekt - IT Intelligence